Vrije Basisschool Sint-Godelieve, Schapenstraat 39, 1750 Sint-Martens-Lennik +32 2 532 14 53 basisschool@sgi-lennik.be
Sint-Martens-Lennik
lagere school
Sint-Martens-Lennik
kleuterschool
Eizeringen

Schoolrekening

De meeste schoolbenodigdheden die essentieel in de klas nodig zijn, worden gratis aangeboden. Zo mogen alle leerboeken gratis gebruikt worden en krijgen de kinderen alle noodzakelijke schriften.

Alle schriften en handboeken worden steeds gekaft en in goede staat gehouden. Indien er schade berokkend wordt aan schoolmateriaal, wordt deze vergoed aan de school. 

Bijkomende kosten worden eerst aan de ouders meegedeeld en nadien aangerekend. Deze kosten houden in : deelnamekosten voor vrijblijvende activiteiten, abonnementen op tijdschriften, toegang tot zwembad of sportactiviteiten, extra-muros-activiteiten, schoolreizen, leeruitstappen, drankverbruik, enzovoort. Het maximumbedrag dat hiervoor per schooljaar wordt aangerekend, staat per leeftijdscategorie vermeld in de specifieke bijlage ‘Bijdrageregeling ouders’. Facturatie gebeurt per kind en bedragen onder de € 2,50 zullen naar een volgende periode worden overgebracht. De betaling van deze kosten wordt aangeboden via een overschrijvingsformulier en wordt verspreid over 4 periodes : 

  • schoolrekening 1 : eind oktober voor de maanden september-oktober
  • schoolrekening 2 : eind december voor de maanden november-december
  • schoolrekening 3 : eind maart voor de maanden januari-februari-maart
  • schoolrekening 4 : einde schooljaar voor de maanden april-mei-juni

Dankzij een prima communicatie en vlotte samenwerking met de ouderraad kunnen vele van deze kosten tot een minimum beperkt worden.

Gelieve bij het betalen rekening te houden met de volgende tips:

  • het overschrijvingsformulier te gebruiken dat aan uw schoolrekening is gehecht.
  • elke schoolrekening afzonderlijk te betalen omdat de gestructureerde mededeling in verband staat met het te betalen bedrag. Indien u dat bedrag wijzigt, kan de betaling niet worden geregistreerd.

Indien er een probleem is met een factuur gelieve dan eerst contact op te nemen met de klasleerkracht zodat het onderling kan besproken worden en indien nodig een nieuwe factuur kan worden opgemaakt. 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u steeds contact opnemen met de directeur. Afspraken omtrent aangepaste betalingsmodaliteiten kunnen dan onderling in alle discretie worden besproken.