Vrije Basisschool Sint-Godelieve, Schapenstraat 39, 1750 Sint-Martens-Lennik +32 2 532 14 53 basisschool@sgi-lennik.be
Sint-Martens-Lennik
lagere school
Sint-Martens-Lennik
kleuterschool
Eizeringen

Zorgbeleid

Brede basiszorg (regie klas)
 • De klastitularis stelt eventuele leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, motorische of gedragsproblemen vast.
 • De klastitularis zorgt binnen de klas voor differentiatie zodat het kind op zijn/haar niveau geholpen wordt.
Verhoogde zorg (regie school)
 • De klastitularis meldt bij het zorgteam de problemen en stelt de hulpvragen.
  Het zorgteam kan mee helpen zoeken hoe het kind of de kinderen het best verder worden begeleid.
Uitbreiding van de zorg (regie CLB en school)
 • Indien verdere hulp en extra-deskundigheid nodig is, kan het zorgteam terecht bij de CLB-medewerkers. De adviseurs van het CLB, met hun kennis van diagnostiek en behandeling van problemen, helpen mee te verduidelijken en te kaderen. De ouders worden hierbij betrokken.
School op maat: Individueel aangepast curriculum: (regie CLB-school-ouders)
 • Er wordt voor het kind een individueel traject opgesteld in samenwerking met de school, ouders en het CLB.
Het intern zorgteam bestaat uit:
 • de zorgcoördinatoren: An Doclo, Petra Pannis en Stien Vancauter (rechtsstreeks te bereiken op 02 531 00 69)
 • de zorgleerkrachten in de kleuterschool : Ellen Michiels en Carmen Demol
 • de zorgleerkrachten in de lagere school : Gerda Raveyts, Marleen Verkens, Julie Teirlinck en Peggy Segers
Het zorgbeleid binnen de school houdt in:
 1. De begeleiding en/of remediëring van het individuele kind met zijn/haar zorgvragen.
 2. De begeleiding van de klasleraar en de klas.
 3. De begeleiding en ondersteuning van het schoolteam bij het uitvoeren van een zorgbeleidsplan.

Meer aandacht voor individuele zorgvragen kadert in een langzame maar zekere verschuiving van groepsgericht onderwijs naar onderwijs op maat van elk kind.