Vrije Basisschool Sint-Godelieve, Schapenstraat 39, 1750 Sint-Martens-Lennik +32 2 532 14 53 basisschool@sgi-lennik.be
Sint-Martens-Lennik
lagere school
Sint-Martens-Lennik
kleuterschool
Eizeringen

INSCHRIJVINGEN schooljaar 2023-2024

Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken alle Lennikse kleuter- en lagere scholen met een digitaal aanmeldingsplatform. 

Je meldt je kind eerst aan via dit systeem. Het is niet meer mogelijk om je kind rechtstreeks in te schrijven in een bepaalde school. Via het aanmelden laat je vooraf weten in welke school je jouw kind wil inschrijven. Het aanmelden gebeurt digitaal en je krijgt ook digitaal een bevestiging van de school waar je jouw kind kan gaan inschrijven.

Belangrijk! Aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. Nadat je hebt aangemeld, krijg je een school toegewezen en in deze school kan je jouw kind dan gaan inschrijven.

Voor het schooljaar 2023-2024 melden alle kinderen aan geboren in 2021, ook als het kind pas 1 september 2024 naar school zal gaan en alle kinderen die van school veranderen.

Aanmeldingsprocedure:

 Stap 1  28 februari tot 21 maart 2023  Ouders melden hun kinderen aan via het digitaal aanmeldingsplatform
 Stap 2  22 maart tot 20 april 2023  Verwerking van alle aanmeldingen
 Stap 3  21 april 2023  Ouders krijgen informatie over welke school hen werd toegewezen.
 Stap 4  24 april tot 15 mei 2023  Ouders die een ticket gekregen hebben voor een bepaalde school kunnen hun kind vanaf nu inschrijven in die school.
 Stap 5  vanaf 23 mei 2023  Vrije inschrijvingen: Als er nog plaatsen zijn in bepaalde scholen kunnen kinderen die niet werden aangemeld worden ingeschreven

 

INSCHRIJVEN voor het schooljaar 2022-2023

Wil je kennismaken met onze school? Neem dan gerust contact met ons op tijdens de schooluren (02/532 14 53).

Wil je graag jouw kind inschrijven in onze school? Dit is mogelijk op twee manieren:

         1. Klik op https://www.sgi-lennik.be/index.php/downloads?start=20 om het inschrijvingsformulier te downloaden.

            Vul de documenten in, signeer en scan ze en mail deze tenslotte door naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
            Op deze manier zullen we de inschrijving realiseren en met je contact opnemen ter bevestiging.

         2. Je maakt een afspraak om de school te bezoeken (als er geen leerlingen op school zijn) en vult de formulieren ter plaatse in.

Benodigde documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document voorgelegd worden dat de identiteit van het kind bevestigt en tevens de verwantschap aantoont (trouwboekje, identiteitskaartje, geboorteakte, een reispas, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister...). Gelieve dit officieel document (of een kopie) mee te brengen bij elke inschrijving.
Ook het rijksregisternummer van uw kind, dat u op het gemeentehuis van uw woonplaats kunt bekomen en dat op zijn/haar SIS - kaart staat, dient u aan de school bekend te maken. Deze gegevens vallen onder de wet op de privacy en worden op school bewaard in een afgeschermd computerbestand. U heeft het wettelijk recht om de gegevens van uw kind in dat bestand na te kijken en zo nodig te verbeteren.

INSCHRIJVINGEN KLEUTERSCHOOL

Ben je benieuwd naar de juiste instapdatum van je kleuter?

Raadpleeg hiervoor deze link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool?

Indien wel, dan hoef je jouw kind niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

Instapdata kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Als zij jonger zijn dan 3 jaar, worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

          de eerste schooldag na de zomervakantie,
          de eerste schooldag na de herfstvakantie,
          de eerste schooldag na de kerstvakantie,
          de eerste schooldag van februari,
          de eerste schooldag na de krokusvakantie,
          de eerste schooldag na de paasvakantie.
          de eerste schooldag na O.-L.-H.- Hemelvaart.

Kleuters zijn niet leerplichtig. Jouw kind komt naar school wanneer het effectief zindelijk is. Vijfjarige kleuters zijn verplicht 290 halve dagen les te volgen. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer jouw kind op die leeftijd nog in de kleuterschool blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar het eerste leerjaar stappen evenals een achtste jaar in de lagere school doorbrengen, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

MAXIMUMCAPACITEIT VAN ONZE SCHOOL

Campus Sint-Martens-Lennik:
kleuterschool: 192 kleuters
lagere school: 384 leerlingen
Campus Eizeringen:
kleuterschool: 48 kleuters
lagere school: 96 leerlingen

Pastoraal april