Samen school

Scholengemeenschap

Vanaf 1 september 2003 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap ‘DONCHE’ met als correspondentieadres Meerstraat 5, 1742 St.-Katherina-Lombeek.

De partners binnen deze groep zijn:

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, en binnen het kader van de afgesloten overeenkomst.